top of page
Diensten & Servies

Diensten

Wat we doen

        Aanbieden van Technische Services & Diensten

Propulsion & Maritime Services biedt o.a. interim management en project management aan. Verder bieden wij technische inspecties, serviceondersteuning en het behandelen van technische vraagstukken. Dit alles voornamelijk voor de maritieme industrie zowel nationaal als internationaal. Onze Technische en Management expertise kan ook buiten de maritieme wereld worden ingezet.

 

Interim Management

Propulsion & Maritime Services kan op tijdelijke basis worden ingeschakeld wanneer een organisatie op korte termijn managementondersteuning nodig heeft. Dit kan zijn door een het wegvallen van leidinggevende in een organisatie door ziekte, of wanneer er een nieuwe koers moet worden ingezet en deze 'change of management' met 'change of mindset' op korte termijn moet worden geïmplementeerd. Ook kunnen wij onze klanten helpen hun werkprocessen te verbeteren zodat zij efficiënter, dus kosteneffectiever kunnen produceren of opereren. Het doel is dat de organisatie de nieuwe manier zich dat eigen maakt.

 

Projectmanagement:

Afhankelijk van de wensen van de klant kan Propulsion & Maritime Services een project ondersteunen of leiden. In de voorbereidingsfase van reparatie-, conversie-, refit- en nieuwbouwprojecten beginnen we met het in kaart brengen van de uit te voeren werkzaamheden met duidelijke afspraken met alle betrokken partijen. Ook stellen we een projectplan op met de verschillende mijlpalen en bijbehorende kosten. Tijdens de uitvoeringsfase begeleiden we het project tot in detail en bewaken we de voortgang. Eventueel meerwerk wordt in overleg met de opdrachtgever uitgevoerd en uiteindelijk nemen wij het project over en zorgen voor heldere rapportages voor zowel de technische als financiële afwikkeling.

 

Dienstenoverzicht:

- Interim Management

- Projectmanagement

- Begeleiding van nieuwbouwprojecten, verbouwingen, renovaties, reparaties en andere werfactiviteiten (Construction Superintendent)

- Consultancy over een breed scala aan voortstuwingsgerelateerde uitdagingen (motoren, tandwielkasten, schroefaslijn, schroefasafdichtingen, bestuurbare en vaste schroeven, boegschroeven en roersystemen)

- Onderhoud plegen aan CPP-installaties, azimutstuwers, tunnelstuwers, boegschroeven, schroefasafdichtingen en roeren.

- Onafhankelijke schadeonderzoeken, Root Cause Analysis (RCA)

- Daarnaast kunt u altijd bij ons terecht als er een technische uitdaging is waarbij u zich niet geholpen voelt of een "second opinion" wenst.

 

Naast bovenstaande diensten zijn wij ook bereid om voor korte periodes op te treden als stuurman of kapitein voor binnenvaartschepen. (Rijnpatent tot Bazel - Radar- en VHF-certificaten)

Image by Michal Mrozek

Technische Services

Supervisie onderhouds-, en reparatie werkzaamheden

Mechanical Engineer's Sketch

Technische Diensten

Interim Management & Project Management

bottom of page